Categories

Most Viewed

Day: July 13, 2022

13 जुलै 1941 भाषण

“मुला-मुलींना शिक्षण द्या : परंपरागत कामात गुंतवू नका.” रविवार तारीख 13 जुलै 1941 रोजी तीन वाजता मुंबई येथील कावसजी जहांगीर

13 जुलै 1940 भाषण

“स्वतंत्र मजूर पक्षाच्या आश्रयाने चालणाऱ्या वृक्षाचे छापखाना व ‘जनता’ पत्र हे मूळ आहे.” शनिवार तारीख 13 जुलै 1940 रोजी रात्री

Forgot Password