Categories

Most Viewed

Today In the History

10 सप्टेंबर दिनविशेष

1902 : वतन व जप्ती सबंधी फेरविचार करण्यासाठी राजपुरोहित नारायण राजोपाध्य यांनी पाठविलेल्या विनंती पत्रास राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी नकार

09 सप्टेंबर दिनविशेष

1930 : लंडन येथील गोलमेज परिषदेत भारतीय अस्पृश्यांचे प्रतिनिधी म्हणुन विश्वरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांना निमंत्रण मिळाले. 1932 : महात्मा गांधी

08 सप्टेंबर दिनविशेष

1932 : अल्प संख्याकांच्या प्रतिनिधित्व संबंधी मुख्य प्रधान जे रेमसे मॅकडोनाल्ड यांनी गांधीजींच्या पत्राचे उत्तर पाठवले. 1936 : विश्वरत्न डॉ

07 सप्टेंबर दिनविशेष

07 सप्टेंबर 1931 ते 01 डिसेंबर 1931 : लंडन येथे दुसऱ्या गोलमेज परिषदेत विश्वरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांसह काँग्रेसतर्फे गांधीजी ही

06 सप्टेंबर दिनविशेष

1930 : विश्वरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर आणि राव बहादुर आर श्रीनिवासन अस्पृश्यांचे प्रतिनिधी म्हणून गोलमेज परिषदेत हजर राहण्याचे आमंत्रण गव्हर्नर

05 सप्टेंबर दिनविशेष

1932 : विश्वरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांचे मुंबई वडाळा येथील वाय एम सी ए च्या भव्य पटांगणात गणेशोत्सवात भाषण.सदर भाषण दिनांक

02 सप्टेंबर दिनविशेष

1902 : करवीर च्या जनतेकडून राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांना मानपत्र अर्पण करण्यात आले. 1945 : विश्वरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी कामगार

03 सप्टेंबर दिनविशेष

1920 : राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी महार समाजाच्या जमिनी रयाता व्या केल्या. 1945 : विश्वरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी मजूर मंत्री

Forgot Password