Categories

Most Viewed

Suresh Hire
463 Posts

17 मे 1936 भाषण

“आपल्या मातीमोल आयुष्याला सोन्याचे दिवस प्राप्त होण्यासाठीच धर्मांतराची आवश्यकता आहे.” कल्याण येथे तारीख 17 मे 1936 रविवार रोजी धर्मांतराच्या जाहीर

16 मे 1938 भाषण

“जीवनात सर्वोच्च स्थानप्राप्तीची महत्त्वाकांक्षा जोपासा.” तारीख 16 मे 1938 रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे चिपळूण मुक्कामी अत्यंत स्फूर्तिदायक भाषण झाले. डॉ.

14 मे 1938 भाषण

“न्याय्य हक्कांसाठी तरुणांनी मरणही पत्करले पाहिजे.” गेल्या तारीख 10 जानेवारी 1938 रोजी मुंबई येथील असेंब्ली हॉलवर कोकणातील शेतकऱ्यांनी आपला मार्च

11 मे 1941 भाषण

“श्वानवृत्ती सोडून मनुष्यत्वाची धारण करा.” रविवार तारीख 11 मे 1941 रोजी मुंबई अस्पृश्य विद्यार्थी संमेलन तिसरे, यातर्फे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

11 मे 1938 भाषण

“तर आपली स्वतंत्र युनियन स्थापावी.” डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे तारीख 11 मे 1938 रोजी नागपूर येथे सकाळी आठ वाजता विद्यार्थ्यातर्फे

10 मे 1938 भाषण

“निवडून दिलेली माणसे आपले कर्तव्य करतात की नाही यावर पाळत ठेवा.” नागपूर मुक्कामी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे मंगळवार, तारीख 10

00 मे 1926 भाषण

“मी माझ्या आंधळ्या जनतेची काठी आहे.” सातारा जिल्हा महार परिषदेचे अधिवेशन रहिमतपूर, तालुका कोरेगाव, जिल्हा सातारा येथे 1926 च्या मे

00 मे 1932 भाषण

“स्वतःच्या पायावर उभे राहिल्याशिवाय अस्पृश्यांना तरणोपाय नाही.” मे 1932 मध्ये सोलापूर अस्पृश्य जनतेने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना थाटाच्या समारंभात मानपत्र

Forgot Password