Categories

Most Viewed

Day: September 29, 2022

29 सप्टेंबर 1934 भाषण1

“पैशाचा विनियोग गरीब विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर करणे हिताचे.” मोटार ड्रायव्हर अस्पृश्य सेवक संघाचा प्रथम वार्षिकोत्सव शनिवार तारीख 29 सप्टेंबर 1934 रोजी

29 सप्टेंबर 1934 भाषण

“गुलाम म्हणून अपमान किती दिवस सहन करणार ?” शनिवार तारीख 29 सप्टेंबर 1934 रोजी रात्री मुंबईतील परळ पोयबावडी वरील कामगार

Forgot Password