Categories

Most Viewed

Day: July 23, 2022

23 जुलै 1950 भाषण

“वकिलीच्या व्यवसायात नीतीमत्ता राखली पाहिजे.” डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे औरंगाबाद येथे तारीख 21 जुलै 1950 रोजी दुपारी येऊन दाखल झाले.

Forgot Password