Categories

Most Viewed

Day: July 22, 2022

22 जुलै 1950 भाषण

“संघटनेनेच राजकीय शक्ती प्राप्त होणार आहे.” दिनांक 21 जुलै 1950 शुक्रवार रोजी भारत सरकारचे कायदेमंत्री डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मनमाड मार्गाने

Forgot Password