Categories

Most Viewed

Day: September 25, 2022

25 सप्टेंबर 1932 भाषण

“पुणे करारनामा बंधनकारक समजून स्पृश्य बंधुंनी कृती करावी.” पुण्याला म. गांधी व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यामधे तडजोड होऊन एक नवीन

25 सप्टेंबर 1928 भाषण

“अस्पृश्यतेचा उगम जाती भेदातूनच.” मंगळवार दिनांक 25 सप्टेंबर 1928 रोजी रात्री 8 वाजता मुंबईतील दादर गणेशोत्सवात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व

Forgot Password