Categories

Most Viewed

08 सप्टेंबर दिनविशेष

08 सप्टेंबर दिनविशेष

1932 : अल्प संख्याकांच्या प्रतिनिधित्व संबंधी मुख्य प्रधान जे रेमसे मॅकडोनाल्ड यांनी गांधीजींच्या पत्राचे उत्तर पाठवले.

1936 : विश्वरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी शीख धर्माचा अभ्यास करण्यासाठी मुलगा यशवंत आणि पुतण्या मुकुंद यांना तसेच सोळा लोकांची एक तुकडी अमृतसर येथे शंकरदास बर्वे यांच्या नेतृत्त्वाखाली पाठविली.

08 सप्टेंबर दिनविशेष

08 सप्टेंबर दिनविशेष

1932 : अल्प संख्याकांच्या प्रतिनिधित्व संबंधी मुख्य प्रधान जे रेमसे मॅकडोनाल्ड यांनी गांधीजींच्या पत्राचे उत्तर पाठवले.

1936 : विश्वरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी शीख धर्माचा अभ्यास करण्यासाठी मुलगा यशवंत आणि पुतण्या मुकुंद यांना तसेच सोळा लोकांची एक तुकडी अमृतसर येथे शंकरदास बर्वे यांच्या नेतृत्त्वाखाली पाठविली.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*

    Forgot Password