Categories

Most Viewed

03 सप्टेंबर दिनविशेष

03 सप्टेंबर दिनविशेष

1920 : राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी महार समाजाच्या जमिनी रयाता व्या केल्या.

1945 : विश्वरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी मजूर मंत्री असताना कामगार कल्याण योजना (लेबर चार्टर) सुरू केली.

1947 : विश्वरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी नागपूरचा सत्याग्रह केला.

03 सप्टेंबर दिनविशेष

03 सप्टेंबर दिनविशेष

1920 : राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी महार समाजाच्या जमिनी रयाता व्या केल्या.

1945 : विश्वरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी मजूर मंत्री असताना कामगार कल्याण योजना (लेबर चार्टर) सुरू केली.

1947 : विश्वरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी नागपूरचा सत्याग्रह केला.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*

    Forgot Password