Categories

Most Viewed

Song Lyrics

छाती ठोक हे सांगु जगाला

छाती ठोक हे सांगु जगालाअसा विद्वान होणार नाहीकोणी झालाच, ओ कोणी झालाचकोणी झालाच विद्वान मोठाबुध्द भगवान होणार नाही II दीन

होता तो भीम माझा कोहिनूर भारताचा 

होता तो भीम माझा कोहिनूर भारताचा बुद्धाचा मार्ग त्यांनी दाविला तारणाचा II जीवनपथास उजळे होऊनी दीपस्तंभ प्रबुद्ध बौद्ध करण्या केला इथे आरंभ उज्ज्वल भविष्यासाठी

Forgot Password