Categories

Most Viewed

Day: May 14, 2022

14 मे 1938 भाषण

“न्याय्य हक्कांसाठी तरुणांनी मरणही पत्करले पाहिजे.” गेल्या तारीख 10 जानेवारी 1938 रोजी मुंबई येथील असेंब्ली हॉलवर कोकणातील शेतकऱ्यांनी आपला मार्च

Forgot Password