Categories

Most Viewed

Day: May 11, 2022

11 मे 1941 भाषण

“श्वानवृत्ती सोडून मनुष्यत्वाची धारण करा.” रविवार तारीख 11 मे 1941 रोजी मुंबई अस्पृश्य विद्यार्थी संमेलन तिसरे, यातर्फे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

11 मे 1938 भाषण

“तर आपली स्वतंत्र युनियन स्थापावी.” डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे तारीख 11 मे 1938 रोजी नागपूर येथे सकाळी आठ वाजता विद्यार्थ्यातर्फे

Forgot Password