Categories

Most Viewed

Day: August 16, 2021

किम्पक्व जातक (कामभोगाचे सेवन करू नये)

अपायिम्ह वग्ग, किम्पक्व जातक (कामभोगाचे सेवन करू नये) शास्ता जेतवनात विहरत असतांना एका आसक्त चित्त भिक्खु संबंधाने ही गोष्ट सांगितलेली

अत्थस्सद्वार जातक (उन्नतीचे प्रमुख द्वार)

ही कथा शास्ताने जेतवन विहारात विहरत असतांना एका अर्थकुशल पुत्राला संबोधून सांगितलेली आहे. श्रावस्तीच्या एका वैभवशाली श्रेष्ठीचा सात वर्षांचा पुत्र

Forgot Password