Categories

Most Viewed

बोध हा बुद्धाचा तू जाण

आचाराविण विचार वाया,
व्यर्थ असे ते ज्ञान
बोध हा बुद्धाचा तू जाण II

पंचशील अन प्रज्ञा करुणा
मनुजांचे हे भूषण जाणा
त्रिशरणाला असे जीवनी,
आहे अग्रस्थान
बोध हा बुद्धाचा तू जाण II

अष्टमार्ग हे अतीव सुंदर
अनुपम आहे या अवनीवर
मर्म जाणुनी या मार्गाचे,
साधावे निर्वाण
बोध हा बुद्धाचा तू जाण II

जीव तेवढे समान सारे
मनी असावा भाव असा रे
त्या जीवांचे दुःख हरावे,
सेवा हीच महान
बोध हा बुद्धाचा तू जाण II

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*

    Forgot Password