Categories

Most Viewed

बुद्ध हे बुद्धीचे भांडार

ज्ञान देऊनी अज्ञानाचा
दूर करी अंधार
बुद्ध हे बुद्धीचे भांडार II

तत्त्व हिताची बोध प्रणाली
वदे जगाला बुद्ध माऊली
सन्मार्गाची देई सावली
करी धम्म साकार
बुद्ध हे बुद्धीचे भांडार II

पुरुषोत्तम जणू दूत शांतीचा
उद्धारक नव विश्व क्रांतीचा
प्रेरक होऊनि हीन-दीनांचा
करी जगी उद्धार
बुद्ध हे बुद्धीचे भांडार II

नश्वर देही दिव्यत्वाने
अष्टशीलेच्या उपदेशाने
मानवतेला तथागताने
दिला दिव्य आकार
बुद्ध हे बुद्धीचे भांडार II

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*

    Forgot Password