Categories

Most Viewed

त्या गौतमाची ही कथा

सद्धम्म दिधला या जगा
सद्धम्म दिधला या जगा,
ही थोर ज्याची योग्यता
त्या गौतमाची ही कथा
त्या गौतमाची ही कथा II

लक्ष्मी जिथे पाणी भरी,
त्या वैभवी तो वाढला
ना पुत्र आणि पत्नीच्या
मोहात कधीही वेढला
व्याकुळला तो पाहुनी
विश्वामधील व्याधी व्यथा
त्या गौतमाची ही कथा II

ऐश्वर्य सारे त्यागुनी
मारासवे तो झुंजला
सत्यास जाणुनी शेवटी
निर्वाण पदी तो पावला
ते ज्ञान देण्या मानवा,
जलदापरी द्रवला स्वतः
त्या गौतमाची ही कथा II

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*

    Forgot Password