Categories

Most Viewed

अनुसरा शिकवण बुद्धाची

जीवनातल्या मंदिरी बांधा पूजा समतेची
अनुसरा शिकवण बुद्धाची II

अज्ञानी हा समाज सगळा
दैवाहाती माणूस दुबळा
सर्वावरती पाखर असुद्या
अपुल्या मायेची
अनुसरा शिकवण बुद्धाची II

युद्धामधुनी विनाश आहे
विनाशातूनी दुःखच वाहे
शस्त्राहूनही महान जगती
शांती अहिंसेची
अनुसरा शिकवण बुद्धाची II

दीप आपुला आपण व्हा रे
तम अज्ञाना दूर करा रे
हृदयी अपुल्या ओढ असुद्या
सम्यक ज्ञानाची
अनुसरा शिकवण बुद्धाची II

जीवनातल्या मंदिरी बांधा पूजा समतेची
अनुसरा शिकवण बुद्धाची II

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*

    Forgot Password