Categories

Most Viewed

शंकरराव रामचंद्र खरात

दिनांक 11 जुलै 1921 :
प्रबुद्ध भारत नियतकालिकाचे संपादक (1958-1961),
कवी, आंबेडकरी चळवळीतील एक प्रमुख मराठी लेखक, कादंबरीकार, इतिहासकार व दलित साहित्यिक तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू शंकरराव रामचंद्र खरात यांचा जन्म.
त्यांनी 1984 मध्ये जळगाव येथे मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद भूषविले होते.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*

    Forgot Password