Categories

Most Viewed

छाती ठोक हे सांगु जगाला

छाती ठोक हे सांगु जगाला
असा विद्वान होणार नाही
कोणी झालाच, ओ कोणी झालाच
कोणी झालाच विद्वान मोठा
बुध्द भगवान होणार नाही II

दीन दुबळ्यांची उडवूनी सुस्ती
चातूर्वण्यांची जिरवूनी मस्ती
कधी हरला ना, ओ कधी हरला ना
कधी हरला ना ज्ञानाची कुस्ती
असा पहिलवान होणार नाही
छाती ठोक हे सांगु जगाला II

ज्याच्या घटनेवर चाले हे राज
ज्ञान वैभव हे त्यालाच साज
कुबेराला ही, हो कुबेराला ही
कुबेराला ही वाटावी लाज
असा धनवान होणार नाही
छाती ठोक हे सांगु जगाला II

ओझं पाठीशी हे उपकाराचं
कसं फिटणारं त्या युगंधराचं
हे रमेशा त्या, हे रमेशा त्या
हे रमेशा त्या प्रभाकराचं
कार्य गुणगाण होणार नाही
छाती ठोक हे सांगु जगाला II

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*

    Forgot Password