Categories

Most Viewed

05 सप्टेंबर दिनविशेष

05 सप्टेंबर दिनविशेष

1932 : विश्वरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांचे मुंबई वडाळा येथील वाय एम सी ए च्या भव्य पटांगणात गणेशोत्सवात भाषण.
सदर भाषण दिनांक 17 सप्टेंबर 1932 रोजी जनता मध्ये प्रकाशित झाले.

05 सप्टेंबर दिनविशेष

05 सप्टेंबर दिनविशेष

1932 : विश्वरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांचे मुंबई वडाळा येथील वाय एम सी ए च्या भव्य पटांगणात गणेशोत्सवात भाषण.
सदर भाषण दिनांक 17 सप्टेंबर 1932 रोजी जनता मध्ये प्रकाशित झाले.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*

    Forgot Password